Menu
Categories
 
Kótaji Baba- Mama Szabadidős park

Átadásra került a Baba- Mama Szabadidős park

Baba-mama park

A Kótajért Közhasznú Kulturális Egyesületről- röviden   A „Kótajért” Közhasznú Kulturális Egyesület 2007-ben civil kezdeményezésre alakult szervezet, amely meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület székhelye Kótaj község Faluházában kapott helyet, /4482 Kótaj, Hunyadi u. 10./ Teleház.   Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdek képviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesedhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület céljai és feladatai

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

  1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
  2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  4. Kulturális tevékenység
  5. Kulturális örökség megóvása
  6. Természetvédelem, állatvédelem
  7. Környezetvédelem
  8. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet.

Az egyesület kiemelt célja támogatni, elősegíteni és kezdeményezni minden olyan tevékenységet, amely Kótaj község kulturális életének fejlesztését célozza. Az egyesület célja Kótaj község lakosság összefogása, közösséggé formálása. Mindezek megvalósítása érdekében az egyesület a következő feladatokat, célokat tűzte ki:

– Kulturális programok, előadások, koncertek, kiállítások, falunap szervezése.

– Hagyományőrzés, régi népi iparművész foglalkozások elsajátítása.

– Helytörténeti gyűjtemény kialakítása.

– Nyugdíjasok, időskorúak klubjának megszervezése.

– Táborozások, kirándulások, túrák megszervezése.

– Környezetvédelem, környezet szépítés (például fásítás, növények ültetése, parkok, közterületek szépítése, szemétgyűjtési napok szervezése)

– Közösségi színtér fejlesztése.

– Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés.

– Sport tevékenység támogatása,

– Sport és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Rendezvényeink Szüreti Vigasságok

2009-2013 években nagy sikerrel elevenedett meg Kótaj községben a Szürethez, az őszi betakarítási munkákhoz kapcsolódó rendezvény. A lovas bemutatóval és versennyel színesített programot szeretnénk a térségben élő, tevékenykedő alkotóművészek bemutatkozásával gazdagítani. A Fráter kúria adottságait kihasználva festőművészek és amatőr, de tehetséges civilben alkotók munkáiból kiállítást hoztunk létre. Célunk, meg- és bemutatkozási lehetőséget adni azoknak, akik szabadidejüket hasznosan, alkotó tevékenységgel töltik, viszont nagyközönség előtt még nem mutatták meg magukat. A hagyományokhoz híven tovább kutatjuk és bővítjük a szürethez kapcsolódó népi hagyományokat, és az elmúlt öt év gyakorlatához hűen kívánjuk bővíteni a kézművesek, iparosok, foglalkoztatók számát. Célunk, a változatos kulturális programok, a lovas bemutató és verseny mellett helytörténeti érdekességekkel, gasztronómiai különlegességekkel csalogatni és maradandó élményhez juttatni a fesztiválra látogatókat.

https://www.facebook.com/szuretivigassag

A Falu Karácsonya

A Falu Karácsonya rendezvényt 2005 decemberében tartottuk meg első alkalommal, egyéni kezdeményezés alapján, a Kótajért Kulturális Egyesület immár tízedik alkalommal vesz részt a programok szervezésében, lebonyolításában. Községünkben hagyomány teremtődött, melyet évről-évre igyekszünk színesíteni, a programokat gazdagítani. A rendezvényt hagyományosan az iskolai téli szünetet megelőző utolsó munkanapon tartjuk. A helyszín az első években a község egyik parkja volt, mely a lakosság körében „Sörkert” néven él a köztudatban. A park közepén felállítjuk „Mindenki karácsonyfáját”, feldíszítjük, gyertyát gyújtunk. A fenyőfa körül karácsonyi hangulatot teremtünk rövid műsorral, zenével, dalokkal. A park két pontján felállítunk egy-egy tábortüzet, ahol melegedhetnek a programra érkező vendégek. /Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az utóbbi években az István király általános iskola ad helyet a rendezvénynek./ A rendezvényt Kirakodó vásár gazdagítja; az óvoda Luca napi vásárának folytatása a Karácsonyi ajándék vásár az óvoda és az általános iskola diákjainak, nevelőinek, és a szülői munkaközösség által készített ajándéktárgyakból.   Célunk, minél több civil segítőt, helyi egyesületet bevonni a szervezési és lebonyolítási munkálatokba, ezzel erősítve a közösség összetartó erejét. Közreműködő szervezetek, intézmények: /Napközi Otthonos Óvoda, István Király Általános Iskola, Református Szeretetotthon lakói, dolgozói, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kis Táltos Egyesület, Polgárőr Egyesület, Védőnői szolgálat, Szalonka Citera Egyesület, stb./     Egyesületünk tagja a 2007. 02. 07-én alakult Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek. Számos sikeres pályázatot nyújtottunk már be a helyi LEADER közösségi fejlesztési programok “Új Magyarország” Vidékfejlesztési Program keretein belül eszközbeszerzésre, valamint kulturális rendezvények lebonyolításhoz. A(z) 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a Kótajért Közhasznú Kulturális Egyesület pályázatot nyújtott be Baba- Mama Szabadidős park kialakítására 4.999.990,- Ft összegben. A park Kótaj község tulajdonában lévő Kossuth u. 35-37. sz. alatti 831/1 hsz. ingatlanon került kialakításra. Az elnyert pályázati összeg: 4.999.990,- Ft A beruházás teljes költsége: 6.032.500,-Ft   A park kialakításával nem titkolt célunk volt egy olyan szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi tér kialakítása, ahol a kisgyermekes családok kulturált körülmények között, modern játékokkal felszerelt szép, parkosított környezetben kapcsolódhatnak ki. Az építési, talajrendezési munkálatok tavasszal kezdődtek, júniusban a kisgyermekek már birtokba is vehették a falu közepén kialakításra került uniós elvárásoknak is megfelelő parkot, mely Kótaj Község Önkormányzat kivitelezésében készült el. A park szép térkövezést kapott, a környezet tisztaságának megóvására több szeméttároló került kihelyezésre. Korszerű, szép kivitelezésű kerékpártároló, valamint ivókút szolgálja a parkba látogatók kényelmét. A tér köré kiültetett platánfák adnak majdan hűsítő árnyat, szép üde környezetet a Baba- Mama Szabadidős parkba látogatóknak! Újabb értékkel gyarapodott községünk, kérem, óvják, védjék, minél tovább leljék örömüket benne szülők és gyermekek egyaránt!

Kótaj, 2014. 05. 30.

Köszönettel:

Ferencziné Székely Ildikó egyesület elnöke

Előkészület képekben.

A munkafolyamatok képekben.

Közeleg a munka vége képekben.

 

*